Fri frakt från 499 kr 30 dagars öppet köp Betala enkelt med Klarna
0

Senast uppdaterad: 12 februari 2022

Allmänna villkor

ALLMÄNT

Information om Tinybuddy

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Tinybuddy AB (org.nr 559159-7017) ("Tinybuddy", "vi", "vår" eller "oss").

Vi är en djurbutik online med bas i Sverige. Vi erbjuder allt du behöver för både hund & katt. Hos oss hittar du de bästa djurprylarna och allt annat man förväntar sig att en välsorterad katt- & hundbutik har.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan ("Kontaktuppgifter"):

 • Telefonnummer: +46 26 402 08 90
 • E-postadress: kundtjanst@tinybuddy.se

Godkännande av Villkoren

Genom att beställa Produkter godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte beställa Produkter.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Definitioner

"Funktioner" avser Hemsidan och Produkterna tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://www.tinybuddy.se/) rörande Produkterna.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://www.tinybuddy.se/pages/privacy-policy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Produkter" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkter" nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

PRODUKTER

Beskrivning av Produkter

Varor som du hittar på vår hemsida. ("Produkter"). Mer information om våra Produkter finns på Hemsidan.

Beställning av Produkter

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Din beställningen har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss.Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.

Leverans av Produkterna

Normal leveranstid kommuniceras i kassan. Under högsäsong och realisation kan leveranser ta längre tid.

Under orderprocessen kommer vi att meddela dig om när och var vi kommer att leverera Produkterna till dig.

Du kan läsa om våra leverantörspartners här: https://www.tinybuddy.se/pages/delivery-policy. Vissa leveransalternativ kan resultera i en fraktkostnad i vilket fall det kommer att anges vid beställningen. Under orderprocessen kommer du få information om förväntad leveranstid. Observera att leverans av större paket kan ändras till hemleverans och mindre paket kan levereras till posten vid din registrerade adress.

I kassan framgår vilka leveransalternativ som finns och eventuellt kostnad.

Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår till följd av att du inte har hämtat ut Produkterna i tid efter att de har levererats till upphämtningsadressen.

DINA SKYLDIGHETER

Kunder

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.

Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Genom att beställa Produkter för en juridisk person, intygar du att du har befogenhet att ingå dessa Villkor samt att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning. Om du är en företagskund utgör dessa Villkor det fullständiga avtalet mellan oss.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Produkter på de sätt som anges nedan.

Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med Klarna genom:

 • Kortbetalning
 • Direktbetalning

För betalning gäller tredjepartsleverantörens villkor (extern länk). Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.

Betalning för Produkter kan göras genom betal- eller kreditkort. Du är skyldig att hålla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.

Klarna har rätt att utföra en kreditkontroll när det behövs för att kunna erbjuda dig en kredit.

Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.

Från tid till annan erbjuder vi presentkort och kuponger i enlighet med vad som beskrivs på Hemsidan. Dessa gäller som betalning för 1 år eller för vad som annars anges på presentkortet eller kupongen.

Outlöst beställning

Vi förbehåller oss rätten att debitera dig 195 kr i avgift om du inte löser ut ditt paket för att stå för våra omkostnader. Vid hempaket så förbehåller vi oss rätten att debitera dig 390 kr för outlöst paket eftersom våra omkostnader vid sådana leveranser är högre.

Särskilda villkor för hundleksaker

Alla hundar är olika och vissa hundar är helt fantastiska på att bita sönder saker: strumpor, soffor, kuddar, bilar. Vi kan därför inte ge någon garanti på hundleksaker då de är förbrukningsvaror. Undersök därför alltid leksaken noggrant och utvärdera om du tror att den kommer att hålla för din hund. En liten chihuahua kan ha mycket glädje av ett gulligt gosedjur medans en schäfer kanske förstör det på under en minut. Observera att alla hundleksaker ska användas under uppsikt.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vi ansvarar för ursprungliga fel på Produkterna när de köptes eller levererades till dig. Ett fel som blir synligt inom sex (6) månader kommer att anses ha varit där från början (såvida vi inte kan bevisa att felet inte var där vid köp/leverans). Efter sex (6) månader är det upp till dig att bevisa att felet var där vid köp/leverans.

Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktionerna eller om du har skadat Produkterna.

Produktfel

Fel på Produkter anses föreligga i följande fall:

 • Det vi kommit överens om vad gäller Produkternas kvantitet eller kvalitet inte stämmer.
 • Vi har inte informerat dig om specifikationer om Produkterna som du borde ha informerats om.
 • Produkterna är i sämre skick än förväntat baserat på Produkternas pris, ålder och andra förhållanden.

Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna.

Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vid fel har du rätt att:

 • Kräva reparation av Produkterna.
 • Begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande produkter.
 • Kräva prisavdrag eller kompensation för reparation av Produkterna.
 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Vi kan först välja att reparera bristen eller förse dig med andra motsvarande produkter, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.

Försening

Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):

 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Hävning

Du har alltid rätt att avbryta beställningen innan Produkterna har levererats till dig. Om du avbryter beställningen har vi rätt till ersättning för kostnader som vi har haft i samband med beställningen.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Om du är konsument tillhandahåller vi endast Produkter för ditt privata bruk. Om du använder Produkter i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:

 • Vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
 • Vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Produkter enligt gällande beställning/avtal.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Vänligen kontakta oss via våra Kontaktuppgifter eller använd returformuläret som du hittar här: https://www.tinybuddy.se/return.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det med att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

30 dagars öppet köp

Utöver den lagstadgade ångerrätten så erbjuder vi alla kunder 30 dagars öppet köp på alla varor från och med den dagen vi skickar beställningen.

Effekter av ångerrätten

Om du är en konsument och du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar vi mottagit av dig, exklusive eventuella kostnader för returfrakt och expresshantering. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.

Alla Produkter som du inte längre vill ha måste returneras av dig. Produkterna ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än trettio (30) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att du vill utöva din ångerrätt eller tills vi har fått bevis på att Produkterna har skickats av dig, beroende på vilket som inträffar först.

Du returnerar Produkterna genom att skicka dem (inklusive retursedel, kvitto eller annat bevis för ditt köp) till adressen under avsnittet "Information om bolaget". Vi kommer att be dig stå för returfrakten.

Undantag från ångerrätt

Din ångerrätt som konsument enligt distansavtalslagen gäller inte för:

 • Varor som snabbt kan försämras (t.ex. hundgodis utan förpackning).
 • Varor som är specialtillverkade efter dina önskemål eller som har en tydlig personlig prägel (t.ex. varor med eget tryck).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

IMMATERIELLA ÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Tinybuddy. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter. Du kan även kontakta oss genom att fylla i följande formulär: https://www.tinybuddy.se/pages/customer-service.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

BOLAGSINFORMATION

Tinybuddy AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress : Ersbogatan 6, 80293 GÄVLE
Organisationsnummer : 559159-7017
Momsregistreringsnummer : SE559159701701

Vi såg att du är från SE

Besök den lokala hemsidan för ditt land.